Registrácia na školenie

Vyberte si z ponúkaných termínov

Školenie
elektrotechnikov §23 26.07.2024 8:00 - 15:00


Stupeň odb. spôsobilosti

vzdelanie

do 1000 V

nad 1000 V

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky (§ 23)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadeníelektrickom vrátane bleskozvodu

vyučený
ÚSO

4 roky

5 rokov

ÚSO

3 roky

4 roky

2 roky 3 roky

Nezabudnite si

Doniesť so sebou, lekársku správu o spôsobilosti vykonávať predmetnú činnosť, doklad o vykonávaní praxe v danom odbore, predchádzajúce osvedčenie a fotokópiu ukončeného vzdelania.

Školenie je vhodné len pre absolventov elektrotechnického vzdelania.

 Registrácia pre

Billing