Registrácia na školenie

Vyberte si z ponúkaných termínov

Školenie
elektrotechnikov §21 26.07.2024 8:00 - 15:00


Na získanie oprávnenia Elektrotechnik (§ 21) nie je potrebná prax v odbore.

Stupeň odb. spôsobilosti

vzdelanie

do 1000 V

nad 1000 V

Elektrotechnik (§ 21)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

vyučený
ÚSO

prax nie je potrebná

Nezabudnite si

Doniesť so sebou , lekársku správu o spôsobilosti vykonávať predmetnú činnosť a fotokópiu ukončeného vzdelania.

Školenie je vhodné len pre absolventov elektrotechnického vzdelania.Registrácia pre

Billing