elktrickerevizie.sk

elektrické revízie a školenie elektrotechnikov

Školenie
elektrotechnikov §22 26.07.2024 8:00 - 15:00


Stupeň odb. spôsobilosti

vzdelanie

do 1000 V

nad 1000 V

Samostatný elektrotechnik (§ 22)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení
elektrickom vrátane bleskozvodu

vyučený
ÚSO

1 rok

2 roky

Nezabudnite si

Doniesť so sebou, lekársku správu o spôsobilosti vykonávať predmetnú činnosť, doklad o vykonávaní praxe v danom odbore, predchádzajúce osvedčenie a fotokópiu ukončeného vzdelania.

Školenie je vhodné len pre absolventov elektrotechnického vzdelania.

 Registrácia pre

Billing