elktrickerevizie.sk

elektrické revízie a školenie elektrotechnikov

Aktualizačné
školenie §21, §22, §23 26.07.2024 8:00 - 15:00


Na Aktualizačné školenie je potrebné doniesť originál osvedčenia a lekársku prehliadku nie staršiu ako 12 mesiacov.

Školenie je vhodné len pre absolventov elektrotechnického vzdelania.Registrácia pre

Billing