Zaškrtnutím políčka s názvom „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely registrácie na školenie“ vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so správou, evidenciou, uchovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle §14 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizáciou Jozef Hromjak - Herz.

Rozsah spracovania osobných údajov

 • Meno
 • Priezvisko
 • Telefón
 • E-mail
 • Adresa

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie neziskovej organizácie Jozef Hromjak – Herz. Osobné údaje sú zbierané a spracovávané prostredníctvom stránky www.elektrickerevizie.sk v rámci počítačovej siete internet, správou tejto stránky je poverená agentúra Jozef Hromjak – Herz.

Účelom spracovania osobných údajov je registrácia na organizované školenia.

Právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email: office@elektrickerevizie.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. je Jozef Hromjak – Herz.

Dotknutá osoba berie na vedomie že, v zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov